Close

Patwar Circles

Sr.No Patwar Circle Name
01 Basantpur
02 Shakrori
03 Suni
04 Reog
05 Juni
06 Ghaini
07 Chebri
08 Khatnol
09 Bairti
10 Deola
11 Deothi
12 Anandpur
13 Kot
14 Ranghaw
15 Kasumpati
16 Beoliya
17 Badhayee
18 Jalel
19 Neri
20 Thari
21 Sipur
22 Dhali
23 Mulkoti
24 Mashobra
25 Dhagog
26 Kelti
27 Sanjauli
28 Bhaunt
29 Baldanya
30 Darbhog
31 Mundaghat
32 Naldehra
33 Ganewag
34 Chanog
35 Padech
36 Dhamun
37 Panesh
38 Kanda
39 Tutu
40 Rampuri
41 Chayali
42 Bharoyee
43 Station Ward Bara Shimla
44 Station Ward Chotta Shimla
45 Sanjauli
46 Khalini
47 Tuti Kandi
48 Kaithu
49 Boileauganj
50 Bazar Ward Bara Shimla
51 GHADOT
52 JUNGA
53 BHARECH
54 JANED GHAT
55 DUBALU
56 PIRAN
57 KOTI
58 Shari
59 Kalind
60 Matyana
61 Shilaru
62 Laphu
63 Mohauri
64 Kelvi
65 Dharkandru
66 Bharana
67 Dharampur
68 Mundu
69 Balag
70 Tiyali
71 Dharech
72 Dadahas
73 Cheog
74 Nahaul
75 Dhamandri
76 Fagu
77 Rahighat
78 Basa Theog
79 Majhar
80 Chikhar
81 Devrighat
82 Sandhu
83 Kayar
84 Sainj
85 Jais
86 KUMARSAIN
87 ZAR
88 KOTIGHAT
89 KANGAL
90 BANAHAR
91 KOTLA
92 SHIVAN
93 BARAGAON
94 DHALA
95 MALAINDI
96 Kacheri
97 Khunni Panoli
98 Baglati
99 Sholi
100 Jatral
101 Jahu
102 Khadhan
103 Punan
104 Thana Nankhari
105 Kalmog Dharan
106 Lailen
108 Khamadi
109 Majheoti
110 Delath
111 Thaili Chakti
112 Majholi
113 lawana-sdana
114 Chandi-Vanda
115 Kiyao
116 Sarpara
117 Ganvi
118 Dansa
119 Ladsa
120 Dhar
121 Kumsu
122 Nirath
123 Dawala
124 Duttnagar
125 Majhewali
126 Dhar-Gaura
127 Jhakri
128 Shingla
129 Gopalpur
130 Racholi
131 Rampur Town
132 Dofda
133 Brasalli
134 Bachhunch
135 Gawana
136 Rohru
137 Jakhar
138 Simoli
139 Kutara
140 Parasa
141 Karasa
142 Loyarkoti
143 Melthi
144 Tandali
145 Mandarli
146 Sheel
147 Gangtoli
148 Aral
149 Khangtehdi
150 Kui
151 Samarkot
152 Bhamnoli
153 Bhaloon
154 Tikkar
155 Pujarli-4
156 Kuthari
157 Kashani
158 Pujarli-3
159 Badshal
160 Ratnari
161 Kalbhog
162 Kayarvi
163 Ramnagar
164 Rawala Kayar
165 Himri
166 Gumma
167 Bakhaul
168 Premnagar
169 Bag
170 Garawag
171 parshal
172 Tharola
173 Khaneti
174 Kayari
175 Panog
176 Purag
177 Nanahar
178 Devat
179 Makrog
180 Maravag
181 Matal
182 Bamta
183 Ghina
184 Sari
185 Pulvahal
186 Sarahan
187 Nakaura Pul
188 Chopal
189 Khagna
190 Charoli
191 Kulag
192 Dharchandna
193 Malat
194 Gonth
195 Bhalu
196 Kupvi
197 Poria
198 Madhana
199 Tharoch
200 Bharanu
201 Ruslah
202 Ira
203 Tikkari
204 Kiran
205 Nerwa
206 Bauhrar
207 Kedi
208 Antravali
209 Gumma
210 Mihana
211 PARALI
212 SHILLI
213 MANDHOL
214 KHARAPATHAR
215 PAOTA
216 PATSARI
217 JHAGTAN
218 MANDAL
219 DHADI GHUNSA
220 SHILGAON
221 SARSWATINAGAR
222 ANTI
223 KUDU
224 JHALTA
225 PANDRANU
226 Devidhar
227 Thana
228 Jangla
229 Kaloti
230 Ilaqua Qiyani
231 Masli
232 Khashdhar
233 Tikkari
234 Dhamwari
235 Chirgaon
236 Gaonsari
237 Kawar
238 Dodra
239 Jakha
240 HALOG
241 Bathmana
242 Bajhol
243 Ghandal
244 Toon
245 Mandri
246 Pahal
247 Kathiyana
248 Mayali
249 Kohbag
250 Sohal
251 Chanawag
252 Balghar
253 Bagri
254 Ghoond
255 Bagain
256 Janahan
257 Neri
258 Ghodna
259 Kuthar
260 Basadhar
261 Madhawani
262 Narkanda
263 Jadun
264 Jarol
265 Kotgarh
266 Kirtri
267 Shamathala
268 Bhutti
269 Karyali
270 Ogli
271 Banuna
272 Sainj
273 Dharogra
274 Davthi
275 Munish-Bahali
276 Narain
277 Taklech
278 Bahli
279 Kuhal Pataina
280 Darkali
281 Kashapat
282 Kinu
283 Tayawal(Jeori)
284 Sarahan
285 Shahdhar