Close

Subdivisions & Blocks

SDM
Name Designation Phone(Office) Mobile e-mail
Sh. Bhanu Gupta S.D.M. Shimla Urban 0177-2657007 9418450501 sdmshu-shi-hp[at]nic[dot]in
Ms. Kavita Thakur S.D.M. Shimla Rural 0177-2657009 9418451110 sdmshr-shi-hp[at]nic[dot]in
Sh. Nishant Tomar S.D.M. Rampur 0178-2233002 —— sdmram-shi-hp[at]nic[dot]in
Sh. Vijay Wardhan S.D.M. Rohru 0178-1240009 9468049966 sdmroh-shi-hp[at]nic[dot]in
Mr. Hem Chand Verma S.D.M. Chopal 0178-3260014 9418356630 sdmchp-shi-hp[at]nic[dot]in
Mr. Sanjeev Kumar S.D.M. Dodra Kwar ——— 9418556178 sdmdkr-shi-hp[at]nic[dot]in
Sh. Krishan Kumar Sharma S.D.M. Kumarsain 0178-2241111 7018021809 sdmkumarsain[at]gmail[dot]com
Sh. Rajiv Sankhayan S.D.M. Jubbal ——- 98166-62244 ——–
Sh. Mukesh Sharma S.D.M. Theog 01783238502 7018323938 sdmthg-shi-hp[at]nic[dot]in
Sh. Aman Kumar S.D.M. Kupvi ——- 941801-28681 sdmkup-shi-hp[dot]gov[dot]in
Sh. Ashwani Kumar S.D.M. Kotkhai ——- 9418004124 ———-
Block
Name Designation Phone(Office) Mobile
—— B.D.O. Mashobra 0177-2740248 ——-
—— B.D.O. Basantpur 0177-2784533 ——-
——– B.D.O. Theog 0178-3237210 ——–
—— B.D.O.Nankhari 0178-2225606 ——
——– B.D.O. Rampur 0178-3233025 ——-
——— B.D.O. Jubbal 0178-1252024 ——–
——— B.D.O. Kotkhai ——— ——–
——– B.D.O. Chopal 0178-3260024 ——-
——- B.D.O. Narkanda 01782242428 ——–
——- B.D.O. Rohru 0178-1240037 ——-
——– B.D.O. Chohara 0177-2784533 ——-
——– B.D.O. Totu 0178-1272016 ——–
——- B.D.O.Kupvi 0178-1272016 ——–