Close

Subdivisions & Blocks

Sub-Division
Name Designation Phone No Mobile Email Id
Manjeet Sharma S.D.M. Shimla Urban 0177-2657007 9418120005 sdmshu-shi-hp[at]nic[dot]in
Manjeet Sharma(Additional Charge SDM Urban) S.D.M. Shimla Rural 0177-2657009 9418120005 sdmshr-shi-hp[at]nic[dot]in
Saurabh Jassal S.D.M. Theog 0178-3238502 8800794443 sdmthg-shi-hp[at]nic[dot]in
Surender Mohan S.D.M. Rampur 0178-2233002 9459318171 sdmram-shi-hp[at]nic[dot]in
Babu Ram Sharma S.D.M. Rohru 0178-1240009 9418069810 sdmroh-shi-hp[at]nic[dot]in
Narender Kumar S.D.M. Chopal 0178-3260014 9459878383 sdmchp-shi-hp[at]nic[dot]in
Babu Ram Sharma (Additional Charge SDM Rohru) S.D.M. Dodra Kwar 0178-1272016 9418069810 sdmdkr-shi-hp[at]nic[dot]in
Gunjeet Singh Cheema S.D.M. Kumarsain 0178-2241111 9790723948 sdmkumarsain[at]gmail[dot]com
Blocks
Name Designation Phone No Mobile
Sh. Ankit B.D.O. Mashobra 0177-2740248 8219072629
Sh. Nishant B.D.O. Basantpur 0177-2784533 9805319524
Sh. Jagdeep Kanwar B.D.O. Theog 0178-3237210 8219010152
Sh. Abhishek B.D.O. Nankhari 0178-2225606 7018812808
Sh. Kimmat Kapoor B.D.O. Rampur 0178-3233025 9418654847
Sh. Karan Singh B.D.O. Jubbal Kotkhai 0178-1252024 9582829614
Sh. Tanmay B.D.O. Chopal 0178-3260024 9882929751
Ms. Mirkna Devi B.D.O. Narkanda 01782242428 7018189327
Sh. K.N.Pandey B.D.O. Rohru 0178-1240037 9816390056
Sh. Roshan Lal B.D.O. Chohara 0177-2784533 6284532156
———– B.D.O. Dodra Kwar 0178-1272016 ———
Sh. Beli Ram Verma B.D.O. Totu 0178-1272016 –9459092404——
Sh. Anmol B.D.O. Kupvi 0178-1272016 9219975793
———– B.D.O. Dodra Kwar 0178-1272016 ———