Close

Subdivisions & Blocks

Sub-Division
Name Designation Phone No Mobile Email Id
Manjeet Sharma S.D.M. Shimla Urban 0177-2657007 9418120005 sdmshu-shi-hp[at]nic[dot]in
Manoj Kumar S.D.M. Shimla Rural 0177-2657009 9418015411 sdmshr-shi-hp[at]nic[dot]in
Saurabh Jassal S.D.M. Theog 0178-3238502 8800794443 sdmthg-shi-hp[at]nic[dot]in
Surender Mohan S.D.M. Rampur 0178-2233002 9459318171 sdmram-shi-hp[at]nic[dot]in
Babu Ram Sharma S.D.M. Rohru 0178-1240009 9418069810 sdmroh-shi-hp[at]nic[dot]in
Narender Kumar S.D.M. Chopal 0178-3260014 9459878383 sdmchp-shi-hp[at]nic[dot]in
Dr.(Maj. Retd.)Shashank Gupta S.D.M. Dodra Kwar 0178-1272016 9459935600 sdmdkr-shi-hp[at]nic[dot]in
Gunjeet Singh Cheema S.D.M. Kumarsain 0178-2241111 9790723948 sdmkumarsain[at]gmail[dot]com
Blocks
Name Designation Phone No Mobile
Sh. Ankit B.D.O. Mashobra 0177-2740248 8219072629
Sh. Hitender Sharma B.D.O. Basantpur 0177-2784533 9459176982
Sh. Aatma Ram B.D.O. Theog 0178-3237210 94181-26823
Sh. Abhishek B.D.O. Nankhari 0178-2225606 7018812808
Sh. Kimmat Kapoor B.D.O. Rampur 0178-3233025 9418654847
Sh. Karan Singh B.D.O. Jubbal Kotkhai 0178-1252024 9582829614
Sh. Arvind Kumar Guleria B.D.O. Chopal 0178-3260024 9779114939
Ms. Mirkna Devi B.D.O. Narkanda 01782242428 7018189327
Sh. K.N.Pandey B.D.O. Rohru 0178-1840037 9816390056
Sh. Roshan Lal B.D.O. Chohara 0177-2784533 6284532156
Dr. Major Shashank Gupta(SDM) B.D.O. Dodra Kwar 0178-1272016 9459935600