Tehsils

Tehsil
Sr. No. Tehsildar/Naib-Tehsildar Name of Tehsil
01 Sh. Sanjeev Gupta(01772651201)/Sh. Sushil Kumar(01772651201) Shimla Urban
02 Sh. Harish Kumar(01772002203)/Sh. H. L. Ghezta(01772651202) Shimla Rural
03 Sh.Maya Ram Sharma/Sh. Raghubir Singh(01783260039) Chopal
04 Sh. Vipin Thakur(01782233003)/Sh. Deva Nand(01782233003) Rampur
05 Sh. Jasmer Singh(01781240088)/———— Rohru
06 Sh. Ved Prakash Sharma/Sh. Anil Sood(01783238242) Theog
07 Sh. Gautam Singh/Sh. Raj Kumar(1783270292) Kupvi
08 Sh. Rajesh Verma(01772786625)/Sh. Bhoop Ram(01772786625) Sunni
09 ———(01782240033)/Ramesh Chand(8219583567) Kumarsain
10 ——/Malak Ram Dodra-Kwar
11 Sh. Ravesh Chandel(01783255368)/Sh. Vipin Verma(01783255368) Kotkhai
12 Sh. Chander Mohan(01781252014)/Sh. Ram bhaj Sharma(0178327092) Jubbal
13 Sh. Narotam Lal Gaur(01781277232)/———- Chirgaon
14 Sh. Rishabh(01783264386)/Sh. Arun Kumar(01783264386) Nerwa
15 Mrs. Veena Thakur(01782225625)/Sh.Nand Lal(01782-225625) Nankhari
Sub-Tehsil
Sr. No. Tehsildar/Naib-Tehsildar Name of Sub-Tehsil’s
01 ——/Sh. Narayan Singh Negi(01781233547) Tikkar
02 ——/Sh. Balak Ram(01772752520) Junga
03 ——/Sh. Praveen Kumar(01772790909) Dhami
04 ——/Sh. Ravi Kant(01783231150) Deha
05 ——/Sh. Dinesh Kumar(01782222322) Kotgarh
06 ——/Sh. Diwan Singh Taklech
07 ——/Smt. Prem Sarita Negi Jalog
08 ——/Sh.Dilip Chand Sarahan
09 ——/——– Jangla
10 ——/——- Saraswati Nagar