Close

Tehsils

Tehsil
Sr. No Tehsildar/Naib-Tehsildar Telephone Tehsil email
01 Sh.H.L. Ghezta/Sh. Khem Verma 01772651201 Shimla Urban teh-shi-urban-hp[at]gov[dot]in
02 Sanjeev Gupta/Bhisham Singh Kanwar/ 01772002203-01772651202 Shimla Rural teh-shi-Rural-hp[at]gov[dot]in
03 Rekha Devi/Vacant 01783260039 Chopal teh-shi-cho-hp[at]gov[dot]in
04 Jai Chand/Bhim Singh 01782233003 Rampur teh-shi-ram-hp[at]gov[dot]in
05 Varun Gulati/Sh. Pradeep Mehta 01781240088 Rohru teh-shi-roh-hp[at]gov[dot]in
06 Vivek Negi/Surender Kumar 01783238242 Theog teh-shi-thg-hp[at]gov[dot]in
07 Vacant/Vacant ——- Kupvi teh-shi-kup-hp[at]gov[dot]in
08 Sunil Chauhan/Saleem Mohammad 01772786625 Sunni teh-shi-sun-hp[at]gov[dot]in
09
Daleep Singh/Sushant Kumar
01782240033 Kumarsain teh-shi-kum-hp[at]gov[dot]in
10 Vacant/Jai Krishan  01781-272001 Dodra-Kawar teh-shi-dod-hp[at]gov[dot]in
11 Arun Kumar/Kalam Singh Chauhan 01783255368 Kotkhai teh-shi-kot-hp[at]gov[dot]in
12
Sh. Abhishek Chauhan/Sh. Malak Ram
01781252014-0178327092 Jubbal teh-shi-jub-hp[at]gov[dot]in
13 Vacant/ Saurabh Dhiman 01781277232 Chirgaon teh-shi-chir-hp[at]gov[dot]in
14 Vacant/Shyam Thakur 01783264386 Nerwa teh-shi-ner-hp[at]gov[dot]in
15
Gurmeet Negi/Vacant
01782225625 Nankhari teh-shi-nan-hp[at]gov[dot]in
16 Vacant/Ram Sain 01783264386 Tikkar nt-shi-tik-hp[at]gov[dot]in
17 Vacant/Ravinder Singh 0177-2752520 Junga nt-shi-jung-hp[at]gov[dot]in
Sub-Tehsil
Sr. No Naib-Tehsildar Telephone Sub-Tehsil e-Mail
01 Rakesh Kumar Sharma 01772790909 Dhami nt-shi-dha-hp[at]gov[dot]in
02 Sohan Lal 01783231150 Deha nt-shi-deh-hp[at]gov[dot]in
03 Rajinder Singh 01782222322 Kotgarh nt-shi-kot-hp[at]gov[dot]in
04 Vacant Taklech nt-shi-tak-hp[at]gov[dot]in
05 Vacant —- Jalog nt-shi-jal-hp[at]gov[dot]in
06 Vishnu Negi —- Sarahan nt-shi-sar-hp[at]gov[dot]in
07 Vacant —– Jangla nt-shi-jng-hp[at]gov[dot]in
08 Kuldeep Singh 7018132996 Saraswati Nagar nt-shi-sn-hp[at]gov[dot]in
09 Vacant —— Kalbog ——-