Close

Tehsils

Tehsil
Sr. No Tehsildar/Naib-Tehsildar Telephone Tehsil email
01 Sh.Apoorav Sharma/Sh.Ashok Kumar 01772651201 Shimla Urban teh-shi-urban-hp[at]gov[dot]in
02 Sh. Rishabh Sharma/Sh. Jagdish Sharma 01772813064-01772651202 Shimla Rural teh-shi-Rural-hp[at]gov[dot]in
03 Rekha Devi/Sh. Prashant Sharma(Under Transfer) 01783260039 Chopal teh-shi-cho-hp[at]gov[dot]in
04 Sh.Jai Chand/Sh. Suresh Negi 01782233003 Rampur teh-shi-ram-hp[at]gov[dot]in
05 Dr. Husan Chand/Vacant 01781240088 Rohru teh-shi-roh-hp[at]gov[dot]in
06 Sh.Vivek Negi/Sh.Naveen Kumar 01783238242 Theog teh-shi-thg-hp[at]gov[dot]in
07 Sh. Jai Singh(Under Transfer)/Ramesh Chand 01783270292 Kupvi teh-shi-kup-hp[at]gov[dot]in
08 Sunil Chauhan/Saleem Mohammad 01772786625 Sunni teh-shi-sun-hp[at]gov[dot]in
09
Daleep Singh/Sushant Kumar
01782240033 Kumarsain teh-shi-kum-hp[at]gov[dot]in
10 Vacant/Jai Krishan  01781-272001 Dodra-Kawar teh-shi-dod-hp[at]gov[dot]in
11 Sh. Lalit Thakur/Sh. Prateek Thakur 01783255368 Kotkhai teh-shi-kot-hp[at]gov[dot]in
12
Sh. Rahul Sharma/Sh. Surender Kumar
01781252014-0178327092 Jubbal teh-shi-jub-hp[at]gov[dot]in
13 Sh. Deekshant Thakur/ Vacant 01781292213 Chirgaon teh-shi-chir-hp[at]gov[dot]in
14 Smt. Promila Dhiman/Smt. Anuja Sharma 01783264386 Nerwa teh-shi-ner-hp[at]gov[dot]in
15
Gurmeet Negi/Vacant
01782225625 Nankhari teh-shi-nan-hp[at]gov[dot]in
16 Sh. Prikshit Kumar/Vacant 01781233547 Tikkar nt-shi-tik-hp[at]gov[dot]in
17 Sh. Narain Singh/Sh. Inder Singh 01772752520 Junga nt-shi-jung-hp[at]gov[dot]in
Sub-Tehsil
Sr. No Naib-Tehsildar Telephone Sub-Tehsil e-Mail
01 Sh.Rakesh Kumar Sharma 01772790909 Dhami nt-shi-dha-hp[at]gov[dot]in
02 Sh.Sohan Lal 01783231150 Deha nt-shi-deh-hp[at]gov[dot]in
03 Sh.Rajinder Singh 01782222322 Kotgarh nt-shi-kot-hp[at]gov[dot]in
04 Sh. Anmol Sharma 01782272210 Taklech nt-shi-tak-hp[at]gov[dot]in
05 Sh.Sohan Singh 9817523737 Jalog nt-shi-jal-hp[at]gov[dot]in
06 Vacant 01782274715 Sarahan nt-shi-sar-hp[at]gov[dot]in
07 Sh. Nanak Ram(Under Transfer) —- Jangla nt-shi-jng-hp[at]gov[dot]in
08 Sh.Kuldeep Singh 01781252014 Saraswati Nagar nt-shi-sn-hp[at]gov[dot]in
09 Sh. Madan Lal(Under Transfer) —— Kalbog ——-