Close

Tehsils

Tehsil
Sr. No. Tehsildar/Naib-Tehsildar Contact No. Name of Tehsil E-Mail
01 Sh. Sumedh Sharma /Sh. Hari Ram 01772651201 Shimla Urban teh-shi-urban-hp[at]gov[dot]in
02 Sh. Sanjeev Gupta/Sh. H. L. Ghezta 01772002203-01772651202 Shimla Rural teh-shi-Rural-hp[at]gov[dot]in
03 Sh. Umesh Sharma/Sh. Vinay Kumar 01783260039 Chopal teh-shi-cho-hp[at]gov[dot]in
04 Sh. Kultaj Singh/Sh. Deva Chand Negi 01782233003 Rampur teh-shi-ram-hp[at]gov[dot]in
05 Sh. Varun Gulati/Sh. Pradeep Mehta 01781240088 Rohru teh-shi-roh-hp[at]gov[dot]in
06 Sh. Parma Nand Raghuwanshi/Sh. Rameshwar Dev Sharma 01783238242 Theog teh-shi-thg-hp[at]gov[dot]in
07 Rajender Singh/—– —- Kupvi teh-shi-kup-hp[at]gov[dot]in
08 Sh. Dev Pal/Sh. Satya Pal Sharma 01772786625 Sunni teh-shi-sun-hp[at]gov[dot]in
09 Dr. Kanchan Devi 01782240033 Kumarsain teh-shi-kum-hp[at]gov[dot]in
10 NA  /Sh. Malak Ram 7550929311 Dodra-Kwar teh-shi-dod-hp[at]gov[dot]in
11 Sh. Kailash Kaundal/Sh. Mohan Lal Mahant 01783255368 Kotkhai teh-shi-kot-hp[at]gov[dot]in
12 Prem Sarita 01781252014-0178327092 Jubbal teh-shi-jub-hp[at]gov[dot]in
13 Sh. Narotam Lal Gaur/  Sh. Sourabh Dhiman 01781277232 Chirgaon teh-shi-chir-hp[at]gov[dot]in
14 Sh. Arun Sharma/ Vinay Kumar 01783264386 Nerwa teh-shi-ner-hp[at]gov[dot]in
15 Addl. Charge NT Taklech(Sh. Naresh Kuma) 01782225625 Nankhari teh-shi-nan-hp[at]gov[dot]in

 

Sub-Tehsil
Sr. No. Naib-Tehsildar Contact No. Name of Sub-Tehsil’s E-Mail
01 Sh. Ranveer Singh Thakur 9816543443 Tikkar nt-shi-tik-hp[at]gov[dot]in
02  Sh. Lalit Kumar —– Junga nt-shi-jung-hp[at]gov[dot]in
03 Sh. Praveen Kumar 01772790909 Dhami nt-shi-dha-hp[at]gov[dot]in
04 Sh. Ravi Kant 01783231150 Deha nt-shi-deh-hp[at]gov[dot]in
05 Sh. Pyare Lal Sharma 01782222322 Kotgarh nt-shi-kot-hp[at]gov[dot]in
06 Sh. Naresh Kumar Taklech nt-shi-tak-hp[at]gov[dot]in
07 Sh. Bhoop Ram Thakur —- Jalog nt-shi-jal-hp[at]gov[dot]in
08 Sh. Pyare Lal Negi —- Sarahan nt-shi-sar-hp[at]gov[dot]in
09 Sh. Basant Thakur Jangla nt-shi-jng-hp[at]gov[dot]in
10 Sh. Rameshwar Dass Sharma —- Saraswati Nagar nt-shi-sn-hp[at]gov[dot]in