Close

Tehsils

Tehsil
Sr. No. Tehsildar/Naib-Tehsildar Name of Tehsil
01 Sh. Bal Krishan Verma(01772651201)/Sh. Pardeep Kumar Jassal(01772651201) Shimla Urban
02 Sh. Sanjeev Gupta(01772002203)/Sh. H. L. Ghezta(01772651202) Shimla Rural
03 Sh. Umesh Sharma/Sh. Raghubir Singh(01783260039) Chopal
04 Sh. Vipin Thakur(01782233003)/Sh. Deva Chand Negi(01782233003) Rampur
05 Sh. Jasmer Singh(01781240088)/Sh. Ram Dass Sharma Rohru
06 Sh. Ved Prakash Sharma/Sh. Anil Sood(01783238242) Theog
07 NA/Sh. Raj Kumar Kupvi
08 Sh. Dev Pal(01772786625)/Sh. Satya Pal Sharma(01772786625) Sunni
09 Sh. Sunil Kumar(01782240033)/Sh. Ramesh Chand(8219583567) Kumarsain
10 NA  /Sh. Malak Ram Dodra-Kwar
11 Sh. Ravesh Chandel(01783255368)/Sh. Vipin Verma(01783255368) Kotkhai
12 Sh. Joginder Singh Verma(01781252014)/Sh. Mahtu Ram(0178327092) Jubbal
13 Sh. Narotam Lal Gaur(01781277232)/  Sh. Sourabh Dhiman Chirgaon
14 Sh. Arun Sharma(01783264386)/   NA Nerwa
15 Mrs. Veena Thakur(01782225625)/  NA Nankhari

 

Sub-Tehsil
Sr. No. Naib-Tehsildar Name of Sub-Tehsil’s
01 Sh. Narayan Singh Negi(01781233547) Tikkar
02  Sh. Daulat Ram Junga
03 Sh. Praveen Kumar(01772790909) Dhami
04 Sh. Ravi Kant(01783231150) Deha
05 Sh. Pyare Lal Sharma(01782222322) Kotgarh
06 Sh. Tikkam Chand Taklech
07 Sh. Bhoop Ram Thakur Jalog
08 Sh. Pyare Lal Negi Sarahan
09 Sh. Basant Thakur Jangla
10 Sh. Rameshwar Dass Sharma Saraswati Nagar